O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyŠtát a peniazePoznáte rozdiel vo zvýšení pandemickej OČR a znovu posúdení nároku? Je v...

Poznáte rozdiel vo zvýšení pandemickej OČR a znovu posúdení nároku? Je v nich veľký rozdiel

V apríli majú poistenci nárok na pandemickú OČR vo výške 75 percent. Sociálna poisťovňa upozorňuje klientov, že o zvýšenie pandemického ošetrovného netreba žiadať. Toto zvýšenie uskutoční Sociálna poisťovňa bez podania žiadosti a dávku im rovno vyplatí. Rovnako to platí aj v prípade pandemického nemocenského.

Klienti poisťovne môžu požiadať iba o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné (OČR), ak sa od pôvodného priznania dávky zmenila ich životná situácia. Pandemické OČR priznáva Sociálna poisťovňa k prvému dňu potreby starostlivosti/ošetrovania na celú krízovú situáciu (začala sa 12. marca 2020 a stále trvá). Aj preto Sociálna poisťovňa klientov upozorňovala, aby počas krízovej situácie podali iba jednu žiadosť o pandemické OČR a v každom mesiaci krízovej situácie už podávajú iba čestné vyhlásenia k tejto žiadosti.

Novela zákona o sociálnom poistení z 10. apríla 2021 umožnila tým poistencom, ktorých životná situácia sa od priznania nároku na pandemické OČR zmenila, požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na túto dávku. Napríklad ide o prípady, kedy bolo pandemické OČR priznané ešte v roku 2020 z príjmov dosiahnutých v roku 2019, ale v roku 2020 už mal poistenec vyššie príjmy. Alebo môže ísť o situáciu, že v roku 2020 nemal poistenec priznaný nárok na túto dávku, pretože v tom čase nespĺňal podmienky nároku. V takýchto prípadoch môže poistenec požiadať o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické OČR a Sociálna poisťovňa jeho nárok prehodnotí. Žiadosť je zverejnená na webovej stránke Sociálnej poisťovne: Formulár Žiadosť o znovu rozhodnutie o nároku na pandemické ošetrovné.

Nové rozhodnutie bude platiť do konca krízovej situácie, teda po znovu rozhodnutí o nároku na pandemické ošetrovné je opäť potrebné zasielať iba čestné vyhlásenie k žiadosti. Takto požiadať o prehodnotenie nároku na pandemické OČR môže klient dvakrát v kalendárnom roku (spravidla po 30. júni a 31. decembri), pričom prvýkrát tak môže urobiť odo dňa účinnosti schválenej novely, teda od 10. apríla 2021.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook