O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyŠtát a peniazeSociálna poisťovňa vychádza v ústrety živnostníkom. Splátky za máj si môžu odložiť

Sociálna poisťovňa vychádza v ústrety živnostníkom. Splátky za máj si môžu odložiť

Zamestnávatelia a živnostníci, ktorí sa dostali do finančných problémov môžu pristúpiť k odkladu splátok sociálneho poistenia. Sociálna poisťovňa upozorňuje, že vláda Slovenskej republiky dňa 19. mája 2021 schválila nariadenie vlády SR, ktoré im v čase pandémie umožňuje odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023. Zamestnávatelia aj samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) musia splniť predpísané podmienky.

Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac máj 2021 do 31. decembra 2023 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za máj 2021 sa za zamestnancov nemení.

Sociálna poisťovňa v tejto súvislosti pripravuje formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného za mesiac máj 2021. Pokles obratu, resp. príjmu z podnikania tak odvádzateľ poistného oznámi Sociálnej poisťovni prostredníctvom tohto pripravovaného elektronického formuláru. Zaslanie elektronickej verzie formuláru zabezpečí rýchlu spätnú väzbu o zapracovaní predĺženej splatnosti poistného. Ak nemá odvádzateľ poistného prístup k internetu, môže Sociálnej poisťovni doručiť aj listinnú podobu formuláru. O ich zverejnení bude verejnosť informovať.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook