O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyBanky pre ľudíPoistenie majetku: Na čo je dobré myslieť a prečo ho nezanedbávať?

Poistenie majetku: Na čo je dobré myslieť a prečo ho nezanedbávať?

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, čo je to poistenie majetku, čo všetko zahŕňa a prečo by ste naň nemali zabúdať?

Poistenie majetku predstavuje druh poistenia, pri ktorom vám poisťovňa za dohodnutých poistných podmienok poskytne finančnú náhradu za vzniknuté škody na vami poistenom majetku.

Čo však spadá do kategórie majetok?

Prakticky môžeme hovoriť o tom, že poistenie majetku rozdeľujeme na dve základné kategórie a to poistenie nehnuteľnosti a poistenie domácnosti.

Pozrime sa spoločne na to, prečo je dobré mať poistenú svoju nehnuteľnost a iný majetok, aké riziká tieto poistenia kryjú, aká je ich cena a ako postupovať v prípade vzniku škôd na majetku.

Aký je rozdiel medzi nehnuteľnostou a domácnosťou?

Na začiatku si musíme uvedomiť rozdiel medzi nehnuteľnosťou a domácnosťou. Zvykne sa vravieť, že nehnuteľnosť je to, čo ostane na svojom mieste, ak prevrátite váš dom hore nohami. 

Laicky povedané, je domácnosť teda všetko ostatné, čo nezostane na svojom mieste. Zaradzujeme sem nábytok, šatstvo, cennosti, elektroniku, športové potreby ale aj kuchynský riad, knihy alebo detské hračky.

Poistenie nehnuteľnosti sa uzatvára predovšetkým pre rodinné domy, byty, paneláky, nebytové priestory, chaty, chalupy ale aj objekty vo výstavbe, garáže alebo ploty.

Prečo uzatvárať poistenie nehnuteľnosti?

Je síce pravda, že poistenie nehnuteľnosti je dobrovoľné a stále sa nájde mnoho Slovákov, ktorí ho zanedbávajú. A to aj napriek množstvu živelných pohrom a neočakávaných udalostí.

Len si spomeňte na nečakané tornádo, ktoré sa prehnalo Južnou Moravou. Vhodne zvolené poistenie nehnuteľnosti môže ochrániť váš dom alebo byt pred širokým spektrom rizík a pomôže vám tak udržať si požadovanú kvalitu bývania bez strachu zo straty strechy nad hlavou.

Vo všeobecnosti platí, že poistenie nehnuteľnosti chráni váš nehnuteľný majetok pred požiarom, výbuchom, úderom blesku, záplavami, povodňami, pádom stromu, víchricou, nárazom vozidla, ale aj vlámaním či vandalizmom.

Rozsah poistiteľných rizík však závisí od konkrétnej poisťovne. Tie zvyknú ponúkať poistenie nehnuteľnosti v balíčkoch. V súčasnosti je možné jednotlivé riziká kombinovať presne podľa vašich potrieb a predstáv.

Koľko stojí poistenie nehnuteľnosti?

Ako sme už spomínali, Slováci aj dnes považujú poistenie nehnuteľnosti za zbytočné plytvanie peniazmi. Pravdepodobne si neuvedomujú, ako jednoducho vplyvom externých faktorov môžu prísť o strechu nad hlavou.

Celková výška poistného závisí napríklad od výšky poistnej čiastky, rozsahu poistného krytia a takisto od typu poistenej nehnuteľnosti.

Iné poistenie zaplatíte za 5-izbový rodinný dom s garážou, iné zasa za chatu alebo chalupu.

Odporúča sa aj poistenie domácnosti

Tí z nás, ktorí majú poistenú svoju nehnuteľnosť budú určite odporúčať uzatvorenie poistenia domácnosti, čo predstavuje prakticky všetok váš hnuteľný majetok.

Predstavte si, že by ste mali uzavreté iba poistenie nehnuteľnosti na váš dom a niekto by sa doň vlámal. Poškodil by vám vchodové dvere a odcudzil drahocenné šperky a drahú elektroniku.

Bez poistenia domácnosti by vám poisťovňa hradila len náklady spojené s výmenou vchodových dverí do domu, pretože poistenie nehnuteľnosti by sa na ostatné ukraduté veci nevzťahovalo.

Poistenie domácnosti je tak primárne určené na to, aby chránilo váš hnuteľný majetok pred viacerými rizikami a aby chránilo vás a vašu domácnosť pred neočakávanými finančnými nákladmi spojenými so vzniknutou škodou.

Čo všetko si môžem v rámci poistenia domácnosti poistiť?

Dnes sa dá poistiť prakticky čokoľvek, poistenie domácnosti je jedným z najkomplexnejších druhov poistení. Môžete si tak poistiť čokoľvek a v akomkoľvek rozsahu.

Okrem základného balíčka si v jednotlivých poisťovniach viete vybrať pripoistenia a nadštandardné krytia.

Aj pri poistení domácnosti rozlišujeme dve základné riziká. 

Prvým z nich je riziko krádeže a lúpeže vecí z poistenej domácnosti, druhým je riziko živelnej skazy.

Tieto dve základné riziká dnes poskytuje každá z poisťovní. Avšak pred uzavretím poistenia odporúčame preštudovať podmienky a rozsah krytia u každej z poisťovní, v ktorých poistenie zvažujete.

Základný balík postenia sa najčastejšie skladá z ochrany pred rizikami ako požiar, výbuch, blesk, víchrica, zosuv pôdy, zemetrasenie, povodeň alebo záplava, pád stromov, prasknutie potrubia, odcudzenie vlámaním, lúpežou alebo vandalizmus.

Okrem základného balíčka sú k dispozícii rozšírené pripoistenia, ktoré zahŕňajú situácie ako elektrický skrat, poistenie automatickej práčky, poistenie skla proti rozbitiu z akýchkoľvek príčin či dokonca poistenie bickyla nachádzajúceho sa mimo nehnuteľnosti.

Koľko stojí poistenie domácnosti?

Podobne ako pri poistení nehnuteľnosti, aj tu platí, že celková cena poistného závisí od viacerých faktorov.

Jej celkovú výšku ovplyvňuje napríklad región, v ktorom žijete, plocha poisťovaného bytu alebo domu, výška vami zvolenej spoluúčasti, zabezpečenie domácnosti a ďalšie doplnkové pripoistenia.

Na celkovú výšku poistenia domácnosti je tak nutné prihliadať individuálne. Každý sám totiž najlepšie vie, na koľko si svoju domácnosť a všetky veci v nej uschované váži a cení.

Nezabúdajte, že poistenie domácnosti by ste mali vyberať tak, aby spĺňalo všetky vaše očakávania a potreby. Dajte si však pozor, aby ste neplatili zbytočne veľa za pripoistenie, ktoré v skutočnosti ani nepotrebujete.

Ako postupovať pri škode na majetku?

V poriadku. Uzavreli ste poistenie nehnuteľnosti aj domácnosti a po určitom čase vám vplyvom externých faktorov vznikla škoda na majetku.

Povedzme, že prišli veľké povodne, ktoré poškodili obvodové múry domu, vaše steny zatiekli a elektronika sa poškodila. 

Ako ďalej postupovať?

Ak je to možné, je potrebné zabezpečiť poškodené miesto tak, aby ste v čo možno najväčšej miere zabránili ďalšiemu zväčšovaniu škôd.

Určite vyhotovte riadnu fotodokumentáciu alebo videozáznam poškodených vecí, pomôcť môže aj spísanie zoznamu všetkých vecí, ktoré sa pri povodniach poškodili.

Okrem toho je vašou povinnosťou bezodkladne nahlásiť poisťovni vzniknutú poistnú udalosť. Dnes to môžete urobiť telefonicky, vyplnením online formulára alebo osobne na pobočke. Niektoré poisťovne však trvajú na následnom oznámení poistnej udalosti v písomnej forme.

Po kontaktovaní poisťovne si dohodnute termín obhliadky poškodeného miesta. Počas obhliadky bude zamestnanec poisťovne posudzovať príčiny a rozsah vzniknutých škôd.

Tu treba pripomenúť, že každá poisťovna môže mať pri posudzovaní vzniknutých škôd iný meter a vlastné kritériá. Odporúčame sa o ich znení informovať ešte pred uzatvorením poistnej zmluvy.


Teraz ale späť k vašej poistnej udalosti. Po obhliadke bude nasledovať skompletizovanie dokumentácie a jej predloženie poisťovni.

V prípade škôd, ktoré boli na vašom majetku napáchané vplyvom prírodných živlov ide najčastejšie o zdokumentovanie vzniknutého poškodenia.

Posledným krokom je registrácia poistnej udalosti v réžii poisťovne, taktiež výpočet poistného plnenia až po uzatvorenie poistnej udalosti s vyplatením prislúchajúcich finančných prostriedkov na váš účet.

Poistenia nehnuteľnosti a domácnosti sú také poistenia, ktoré neradno podceňovať. Iste, každý by si mohol povedať, že sa mu to jednoducho nemôže stať.Ak sa však stane, nebude mať nárok na žiadnu náhradu. Zabezpečená strecha nad hlavou by mala byť poistená v čo najvä

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook