O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyŠtát a peniazeČo je to kurzarbeit?

Čo je to kurzarbeit?

Koronakríza ťažko zasiahla firmy a živnostníkov na Slovensku. Bez štátnej pomoci by mnohí z nich už skrachovali a zamestnanci by skončili na úradoch práce. Štát ich zachraňoval cez systém prvej pomoci, ale tá sa bude vyplácať iba do konca februára. Od marca ju nahradí trvalý systém Kurzarbeit. Čo to však ten kurzarbeit je?

Krátka definícia

Niektorí ho označujú ako „skrátená práca“, v angličtine „short-time work“. V našom zákone je definovaný ako „podpora na čiastočnú úhradu nákladov zamestnávateľa na náhradu mzdy zamestnanca v čase trvania vonkajšieho faktora, vplyvom ktorého došlo k obmedzeniu činnosti zamestnávateľa„.

Kurzarbeit má slúžiť na systémové poskytovanie pomoci zamestnancom v čase trvania vonkajšieho faktora, ktorý má dočasný charakter, zamestnávateľ ho nemohol ovplyvniť alebo mu nemohol predísť, a ktorý má negatívny vplyv na prideľovanie práce zamestnancom, najmä počas mimoriadnej situácie, výnimočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej okolnosti vyhlásenej vládou Slovenskej republiky, alebo okolnosti vyššej moci, ktoré zamestnávateľ nemôže ovplyvniť, a dochádza nimi k významne negatívnym vplyvom na pracovné miesta; k ich ohrozeniu až zániku.

V skratke sa jedná o „systém, v ktorom dochádza k redukcii pracovného času a vyplatenej mzdy zamestnancom, pričom štát za presne definovaných podmienok pokrýva časť miezd dotknutých zamestnancov. Cieľom týchto schém je najmä udržanie pracovných miest,“ hovorí Laura Salomonsová z Inštitútu sociálnej politiky.

Pre koho je určený

Kurzarbeit na Slovensku je v tomto momente určený pre zamestnancov a zamestnávateľov. SZČO túto schému využiť nemôžu.

Finančná pomoc pre zamestnávateľov bude pozostávať z príspevku na čiastočnú úhradu mzdových nákladov na zamestnanca za každú hodinu prekážky v práci na strane zamestnávateľa v čase skrátenej práce v sume 60 % priemerného hodinového zárobku zamestnanca.

Obmedzenia

Kurzarbeit má byť pre zamestnávateľov menej výhodný ako doterajšia Prvá pomoc. Okrem toho, žiadatelia, ktorí budú žiadať väčšie podpory ako 100 000 EUR v príslušnom mesiaci sa musia stať tzv. Partnermi verejného sektora. Rovnako sa partnermi verejného sektora musia stať aj žiadatelia, ktorých súhrnná finančná pomoc za január a február prevýši 250 000 EUR.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook