O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Extra obsahOdborník Generali: Čo všetko si v súvislosti s podnikateľskou činnosťou možno poistiť?

Odborník Generali: Čo všetko si v súvislosti s podnikateľskou činnosťou možno poistiť?

Čo všetko si v súvislosti s podnikateľskou činnosťou možno poistiť? Odpovedá odborník na poistenie z poisťovne Generali, Juraj Smrek.

Jedným z najčastejšie dojednávaných a využívaných je základné majetkové poistenie. To zahŕňa poistenie budov, hnuteľných vecí, strojov, poistenie prerušenia prevádzky. Zahŕňa mnohé riziká, ako je požiar, živelné udalosti, ktoré môžu zahŕňať povedeň, záplava, víchricu, pád stromov, voda z vodovodov, krádež a taktiež technické riziká, ako je chyba obsluhy, skrat, prepätie a iné prevádzkové príčiny. Taktiež si treba dať pozor na voľbu pripoistení, ktoré môžu ovplyvňovať poistné plnenie vo finále. To znamená odpratávacie náklady prípadne iné a taktiež aj parametre, ako je napríklad spoluúčasť.

V rámci komplexnej poistnej ochrany je iste dôležité uvažovať aj o poistení zodpovednosti za škodu, ktorú môže podnikateľ spôsobiť tretím osobám. Ide predovšetkým o poistenie na zdraví, na veci, ktoré vzniknú s výkonom jeho podnikateľskej činnosti. Taktiež s vlastníctvom nehnuteľností či užívaním prenajatých priestorov. Výška poistného sa odvíja od mnohých faktorov, ako sú druh poistenia, hodnota poistenej veci, limit krytia, spoluúčasť alebo druh poisťovacej činnosti.

Pre riziko požiaru bude iná výška poistného pre budovu, kde sa spracováva drevo a papier ako iná menej riziková činnosť. Mimoriadne dôležité je napríklad pri poistení majetku správne stanovenie poistnej sumy, aby sa klient vyhol riziku podpoistenia. To znamená nedostatočného krytia v prípade poistnej udalosti.

Ak sú zmluvy, ktoré neboli aktualizované dva roky, je vysoko pravdepodobné, že v súvislosti so súčasnou vysokou mierou inflácie už poistné sumy nemusia byť aktuálne. Štandardne sa poistné zmluvy uzatvárajú na dobu neurčitú, v individuálnych prípadoch je možné hľadať riešenia podľa potrieb klienta. V prípade poistnej škodovej udalosti odporúčam postupovať v súlade s príslušnými poistnými podmienkami v poistnej zmluve.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook