O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS
Ďalšie témyŠtát a peniazeSPP podpísal s kľúčovými spoločnosťami talianskej energetiky memorandá na ďalšie posilnenie energetickej nezávislosti

SPP podpísal s kľúčovými spoločnosťami talianskej energetiky memorandá na ďalšie posilnenie energetickej nezávislosti

SPP pokračuje v napĺňaní ďalšej strategickej úlohy – zabezpečenie prístupu spoločnosti ku LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám.

SPP po podpísaní nových diverzifikačných kontraktov s najväčšími medzinárodnými dodávateľmi zemného plynu, ktorými na 70% zabezpečil pokrytie spotreby svojich zákazníkov z iného ako ruského zdroja, pokračuje v napĺňaní ďalšej strategickej úlohy. Je ňou zabezpečenie prístupu spoločnosti ku LNG terminálom a ich regazifikačným kapacitám. Tento strategický krok ďalej posilní energetickú nezávislosť Slovenska a prispeje k väčšej flexibilite a ekonomickej optimalizácii dodávok zemného plynu.

SPP dnes podpísal s najväčšími talianskymi energetickými spoločnosťami Eni, Snam a Enel nezáväzné memorandá o porozumení. Tieto dokumenty vytvárajú predpoklad pre hľadanie potenciálnych príležitostí, ktoré by spoločnosti mohli poskytnúť prístup k regazifikačným  kapacitám  v LNG termináloch na talianskom pobreží. „Taliansko a energetické spoločnosti, s ktorými sme podpísali memorandá o porozumení, sa môžu stať našimi strategickými partnermi. Práve prostredníctvom talianskych LNG terminálov na Slovensko prichádzali jedny z prvých diverzifikovaných dodávok zemného plynu. Užšie nadviazanie spolupráce je preto pre nás prirodzeným krokom,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SPP Miroslav Kulla.

„V Európe sa v súčasnosti intenzívne rieši budovanie nových LNG terminálov, skvapalňovacích zariadení, ale aj zvyšovanie prepravných kapacít. Pre nás je dôležité, aby sme pre Slovensko zabezpečili prístup ku LNG terminálom a ich regazifikačným  kapacitám  najneskôr do  roku 2026, čím budeme môcť nakupovať priamo LNG,“ dodal Marián Široký, podpredseda predstavenstva SPP. Memorandá tiež potvrdzujú záujem zúčastnených spoločností na vyhodnotení potenciálneho zapojenia sa do prepravy zemného plynu z Talianska na Slovensko, na poskytnutí možností získať prístup ku skladovacím kapacitám v Taliansku, či na prehĺbení obchodnej spolupráce. SPP tiež zvažuje, v spomenutých oblastiach, všetky možnosti poskytnutia pomoci Ukrajine.

SPP nadväzuje spoluprácu aj s ďalšími európskymi prevádzkovateľmi LNG terminálov a plynárenskej infraštruktúry. Memorandum o porozumení už SPP podpísal so spoločnosťou GAZ-SYSTEM, ktorá je prevádzkovateľom hlavných poľských plynovodov a LNG terminálu Świnoujście a nového LNG terminálu Gdansk, ktorý je vo fáze projektovej prípravy. SPP však pripravuje rokovania o spolupráci na prístupe k LNG terminálom a prepravným kapacitám na Slovensko aj s ďalšími spoločnosťami v Nemecku. SPP súbežne vedie rokovania aj s producentami LNG  z USA, Kataru, Ázie či Afriky.

ČLÁNKY Z ROVNAKEJ KATEGÓRIE

NEPREHLIADNITE

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Relácia peniaze Facebook