O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS

Partneri relácie

Slovenský plynárenský priemysel

Relácia Peniaze má za cieľ zvyšovať finančnú gramotnosť Slovákov a usmerňovať ich vzťah k peniazom cez poradenstvo v rôznych oblastiach. SPP sa, ako najväčší slovenský dodávateľ energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení a energetického poradenstva. V rámci týchto služieb dávame odberateľom, či už ide o domácnosti alebo firmy, konkrétne informácie zamerané na šetrenie nákladov za energie. Spoločnosť je výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Dnes ju SPP vykupuje od približne 2800 výrobcov a dodáva zákazníkom na celom Slovensku.

Prostredníctvom produktu Čistá elektrina sa zákazníci SPP môžu rozhodnúť, že budú odberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. SPP implementuje princípy udržateľného podnikania nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj interne vo fungovaní spoločnosti a prijíma ďalšie opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy z vlastnej činnosti. A aj o týchto aktivitách chceme divákov informovať.

Ivana Zelizňáková

Marketingová riaditeľka SPP

IAD Investments

IAD Investments, správ. spol., a.s. je najstaršia nezávislá slovenská správcovská spoločnosť. Už od roku 1991 ponúkame klientom a investorom správu investícií v podielových fondoch, sporiace programy a individuálnu správu aktív. V rámci svojho európskeho pôsobenia spravuje aktíva najmä na Slovensku a v Českej republike v celkovej hodnote viac ako 1,19 miliardy EUR.

Spravujeme 14 podielových fondov vrátane Prvého realitného fondu – historicky prvého slovenského podielového fondu zameraného na investície do realít. Už 30 rokov sa zodpovedne staráme o investície našich klientov a preto sme veľmi radi, že môžeme byť partnerom relácie Peniaze a priblížiť tak svet investícii divákom RTVS. Relácia prináša novinky a informácie zo sveta peňazí ľudskou rečou a tiež pomáha svojím objektívnym obsahom k lepšej orientácii vo svete financií a hospodárenia s rodinným rozpočtom.

Lenka Vargová

Operations Director v IAD Investments