O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS

Partneri relácie

Slovenský plynárenský priemysel

Relácia Peniaze má za cieľ zvyšovať finančnú gramotnosť Slovákov a usmerňovať ich vzťah k peniazom cez poradenstvo v rôznych oblastiach. SPP sa, ako najväčší slovenský dodávateľ energií, venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení a energetického poradenstva. V rámci týchto služieb dávame odberateľom, či už ide o domácnosti alebo firmy, konkrétne informácie zamerané na šetrenie nákladov za energie. Spoločnosť je výkupcom energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a vysokoúčinnou kombinovanou výrobou. Dnes ju SPP vykupuje od približne 2800 výrobcov a dodáva zákazníkom na celom Slovensku.

Prostredníctvom produktu Čistá elektrina sa zákazníci SPP môžu rozhodnúť, že budú odberať elektrinu vyrobenú z obnoviteľných zdrojov. SPP implementuje princípy udržateľného podnikania nielen vo vzťahu k zákazníkom, ale aj interne vo fungovaní spoločnosti a prijíma ďalšie opatrenia na zníženie uhlíkovej stopy z vlastnej činnosti. A aj o týchto aktivitách chceme divákov informovať.

Ivana Zelizňáková

Marketingová riaditeľka SPP

365.invest

Spoločnosť 365.invest je slovenská správcovská spoločnosť, ktorá je súčasťou skupiny 365.bank. Na slovenskom trhu pôsobí už od roku 1995. Je tak jednou z najdlhšie pôsobiacich správcovských spoločností na Slovensku. Svoju cestu začala ako Prvá penzijná správcovská spoločnosť, od júla 2021 ju odborná a laická verejnosť môže poznať pod názvom 365.invest.

Aktuálne spravuje investície v hodnote viac ako 1,4 miliardy eur a svoje služby poskytuje viac ako 100-tisíc klientom. Spoločnosť ponúka riešenia pre inštitucionálnych investorov, no najmä retailových klientov, ktorým ponúka rôznorodý výber podielových fondov. Medzi nimi sú aj dva dynamické trendové fondy, ktoré sú svojim charakterom jediné na Slovensku – Cryptomix fond a Blockchainový fond. Medzi ich najobľúbenejšie produkty pritom dlhodobo patria práve realitné fondy s objemom 1,1 miliardy eur a so 77 realitnými projektami v portfóliu v Rakúsku, Čechách, Poľsku a na Slovensku. Aj vďaka tomu je 365.invest najväčším správcom realitných fondov na Slovensku.

Ambíciou spoločnosti je pritom vytvárať bránu do sveta investícií pre každý typ investora, vďaka ktorej bude téma investovania jednoduchšia, prehľadnejšia a pomôže klientom lepšie sa zorientovať v téme investovania a čo najefektívnejšie zhodnotiť zainvestované financie.

Juraj Bielik

člen predstavenstva a CIO 365.invest