O relácii

Dajte nám tip

Partneri relácie

Kontaktujte nás

Relácia peniaze na RTVS

Pravidlá súťaže na Instagrame

Informácie

Súťaž prebieha na profile @relaciapeniaze. Súťaž sa vždy koná v období, ktoré je uvedené pod konkrétnym súťažným príspevkom na INSTAGRAME. Účasťou v súťaži súhlasíte s pravidlami a podmienkami tejto súťaže. Súťaž na INSTAGRAME nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, riadená, alebo prepojená so spoločnosťou INSTAGRAM a nemá s ňou žiaden vzťah. Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky. Všetky otázky, alebo pripomienky preto posielajte priamo na usporiadateľa súťaže. Vyhlásenie súťaže je vždy zverejnené na stránke INSTAGRAMU - https://www.instagram.com/relaciapeniaze/.

Zúčastnení súťažiaci

Súťažiacim je fyzická osoba, ktorá sa zapojí do súťaže na stránke INSTAGRAMU -  https://www.instagram.com/relaciapeniaze/, v termíne, kedy prebieha súťaž označí do komentára ďalšiu osobu a bude sledovať instagramové profily https://www.instagram.com/relaciapeniaze/ a https://instagram.com/machochlapovic. Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby, ktoré sú staršie ako 18 rokov.

Pravidlá súťaže

Každý zúčastnený súťažiaci môže pridať pod príspevok aj viac komentárov, do losovania však bude zaradený len raz. Organizátor vylúči zo súťaže komentáre, ktoré obsahujú vulgarizmy, alebo nesúvisia so súťažným príspevkom. Taktiež všetky komentáre, ktoré sú v rozpore s pravidlami. Výhercovia budú vylosovaní spomedzi všetkých zúčastnených súťažiacich. Organizátor si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažiaceho, ak porušil pravidlá súťaže.

Vyhlásenie výhercov a výhry

Výhra, ktorá je predmetom súťaže bude odovzdaná výhercovi, ktorý bol vylosovaný. Organizátor sa spojí s výhercom prostredníctvom súkromnej správy. Výhercovia nie sú oprávnení žiadať miesto výhry peňažné prostriedky.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súťažiaci, ktorý sa zúčastní súťaže, udeľuje týmto súhlas so spracovaním osobných údajov. Organizátor si vyhradzuje právo na skrátenie, prerušenie, alebo zrušenie súťaže, alebo doplnenie jej pravidiel počas trvania súťaže na stránke INSTAGRAMU.